Welkom in Elfsteden stad IJlst

IJlst was de vierde stad in Friesland, na Stavoren, Hindeloopen en Harlingen, die in 1268 stadsrechten kreeg. Dit is dan ook zeker te zien aan de verscheidenheid aan prachtige historische panden. 

De stadswandeling neemt u niet alleen mee langs deze mooie panden, maar doet ook houtzaagmolen 'de Rat' aan.
Deze imponerende houtzaagmolen staat pal naast het nieuwe houtmuseum. 
Voor watersporters is IJlst een perfecte overnachtingsplaats. Vooral motorboten meren graag af aan de kade en in de nieuwe passantenhaven, gelegen achter het centrum van dit pittoreske stadje. 
 
Het oude stadscentrum heeft een langgerekte vorm met markante lindebomen langs de Galamagracht en de Eegracht. Deze oude lindebomen dienen voornamelijk als zonwering.
Enkele zeventiende- en achttiende-eeuwse gevels van kapiteins- en koopmanshuizen getuigen nog van een ver verleden. Vooral de scheepsbouw en houthandel waren sterk vertegenwoordigd.

Hoe groot de eigen scheepvaart van IJlst in de 17e en 18e eeuw was, is moeilijk te bepalen. Bekend is wel dat IJlster kapiteins het Europese kustgebied van de Atlantische Oceaan, de Noordzee, en de Oostzee bevoeren. Tot aan 1800 was het IJlster scheepstype de "Kogge" dé vrachtvaarder van Nederland. 
Na de Franse tijd, rond 1825, verdween dit scheepstype uit beeld. Wel is het bewaard gebleven in het stadswapen en het is eveneens terug te vinden in de vlag van de stad IJlst.

De stad dankt zijn naam aan een riviertje dat vroeger door IJlst liep, de oude Ee. Van de Ee zijn nog slechts fragmenten over. Eén ervan vormt de centrale as van het stadje en heeft het karakter van een gracht. Pal langs de huizen loopt de straat en de tuinen liggen aan de overkant van de straat aan de kant van de Ee. Deze aan het water grenzende tuintjes, "bleken" of "overtuinen" geheten, behoren bij de aan de grachten liggende huizen en werden vroeger gebruikt om de was te bleken.


 


Aan de boorden van de Geeuw, de eeuwenoude vaarverbinding tussen IJlst en Sneek, staat de unieke houtzaagmolen

"de Rat" die nog volop in productie is. Stammen die liggen te wateren, het geluid van de draaiende wieken, het gestamp van de op en neergaande zaagramen, de geur van vers gezaagd hout, hier ervaart u nog het oude houtzagersambacht zoals dat al ruim 3 eeuwen in "De Rat" dagelijks wordt uitgevoerd. Een bezoek aan deze bijzondere molen is een must!

In het naast gelegen Houtbouwmuseum kunt u kennis nemen van de rijke houtbouw geschiedenis van IJlst, zoals de wereldberoemde gereedschappen, schaatsen en houten speelgoed van Nooitgedagt en de vele schaatsen producerende bedrijfjes.

De naam Nooitgedagt is onlosmakelijk verbonden aan het eeuwenoude elfstedenstadje IJlst. Meer dan 138 jaar produceerde dit landelijk bekende bedrijf gereedschappen, schaatsen en houten speelgoed. Een zeer omvangrijke collectie van dit unieke materiaal is tentoon gesteld in het Houtbouwmuseum. 
U komt er ogen te kort.

RESERVEREN

Uiteraard maakt u een stadswandeling en sluit u af met een vaartocht door IJlst.

Jaarlijks vindt op de eerste zaterdag van juni de Overtuinenfair plaats. In de verschillende overtuinen staan zo’n 50 kramen met een uiteenlopend assortiment. Dit varieert van curiosa, brocante, antiek en heiligenbeelden tot bloemen, planten en kleding. Verder zijn er lekkernijen, woonaccessoires, tuinmeubelen en er is aandacht voor handvaardigheid en ambachten

De horeca biedt u vele mogelijkheden met  gezellige terrassen en  uitstekend
eetgelegenheden.


Foto's
-Overtuinen in het centrum
-Museum Houtstad IJlst
 en Houtzaagmolen de Rat
-Uitzicht vanaf de molenstelling
-11 Fountains:"Onsterfelijke bloemen"
-Stads-Ee en overtuinen 


 


 Secretariaat: 
 Galamsgrscht 12, 8651 EB  IJlst
 E-mail: info@beleefijlst.nl
 

 Losse kaart verkoop bij de 
 VVV Waterland van Friesland
 
 Geeuwkade 4, 8651 AA IJlst